FPDF error: Not a JPEG file: https://image.bokus.com/images/9789174370508_200x_den-framtida-gymnasiesarskolan-sou-20118-en-likvardig-utbildning-for-ungdomar-med-utvecklingsstorning_haftad.jpg